De Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie voor, door en van huurders.

De stichting is notarieel een officiële stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

overleg

De, meer dan 14.000, huurders van Trivire worden op beleidsniveau vertegenwoordigd door de Huurdersparticipatieraad Trivire. (de HPT)

De Huurdersparticipatieraad Trivire bestaat momenteel uit 7 personen en onderhoudt contact met het management van Trivire en met de Raad van Commissarissen.

Naast de Huurdersparticipatieraad Trivire als huurdersorganisatie bestaan er ook een aantal huurders/bewonerscommissies bij Trivire.

Deze huurders/bewonerscommissies vertegenwoordigen de huurders op complex niveau en houden zich vooral bezig met de woonomgeving en de status van de woningen in het complex.

De HPT adviseert Trivire over;

 • De beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad in Dordrecht.
 • De betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad.
 • Energiebeleid en onderhoud, ook op regionaal niveau.
 • Leefbaarheid in de wijken.
 • Het huurprijsbeleid waaronder de jaarlijkse huuraanpassingen.
 • De beleidsplannen bij nieuwbouw, aan – en verkoop, sloop, groot onderhoud en renovatie.
 • De beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in de regio via de werkgroep PALT (Prestatie Afspraken Lange Termijn). 

De HPT overlegt regelmatig met Trivire over;

 • Het servicekostenbeleid.
 • Het onderhoudsbeleid.
 • De aanbesteding schoonmaak.
 • De aanbesteding van het groenonderhoud.
 • De uitvoering van de warmtewet.
 • De energietransitie.
 • De huuraanpassingen.
 • De posite van huurders in gemengde complexen.
 • Het scootmobielbeleid.

Adres:

Huurdersparticipatieraad Trivire

Blaauwweg 501

3328 XM Dordrecht

Email: info@participatieraad-trivire.nl

 

Secretariaat:

Huurdersparticipatieraad Trivire

Bleijenhoek 31

3311 TA Dordrecht

Email: info@participatieraad-trivire.nl

 Websiteontwikkeling Aktec-Internettoepassingen Dordrecht | © Huurdersparticipatieraad Trivire 2022