Het bestuur van de Huurdersparticipatieraad bestaat uit 7 personen. Het dagelijks bestuur (DB) is een uit het bestuur aangewezen groep personen die in de plaats van dat bestuur beslissingen nemen die geen of weinig uitstel verdragen. Het dagelijks bestuur is gemachtigd vanuit het bestuur en verantwoording schuldig aan het bestuur. Dit is vastgelegd in een document.

 

Jolante van der Graaf

Jolante van der Graaf

Bestuurslid

Monica Kruger

Monica Kruger

Bestuurslid

Paul van Dort

Paul van Dort

Bestuurslid

Hans Schuitema

Hans Schuitema

Voorzitter (DB)

Hannie Eland

Hannie Eland

Secretaris (DB)

Ben van de Giessen

Ben van de Giessen

Penningmeester (DB)

Koos Akker

Koos Akker

Vicevoorzitter (DB)

Adres:

Huurdersparticipatieraad Trivire

Blaauwweg 501

3328 XM Dordrecht  

Secretariaat:

Huurdersparticipatieraad Trivire

Bleijenhoek 31

3311 TA Dordrecht

 

       Websiteontwikkeling: Aktec-Internettoepassingen |  Email: info@participatieraad-trivire.nl | ©  copyright Huurdersparticipatieraad Trivire 2019-2024 | Onze Statuten