De Huurderscommissies

Een huurders/bewonerscommissie is een klankbord, een aanspreekpunt, een doorgeefluik en de vertegenwoordiger van uw wijk, uw complex of uw woongebouw.

Een huurders/bewonerscommissie is proactief en adviseert de HPT over de onderwerpen die door bewoners zijn aangedragen betreffende hun woon – en leefomgeving. Een huurders/bewonerscommissie werkt nauw samen met een wijkregisseur van Trivire. 

 

De onderwerpen waaraan huurders/bewonerscommissies onder andere aandacht aan besteden zijn:

  • Veiligheid in de wijk
  • Overlast
  • Onderhoudswerkzaamheden
  • Leefbaarheidsactiviteiten
  • Eventuele samenwerking op een specifiek onderwerp met politie, gemeente of Trivire.

Wilt u actief bezig zijn in uw buurt?

Neem dan zitting in een commissie. Ook kunt u zich opgeven als contactpersoon van uw buurt of straat of complex indien er nog geen huurders/bewonerscommissie aanwezig is. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de HPT.

Ja, stuur mij uitgebreide informatie over huurders /bewonerscommissies

11 + 6 =

Adres:

Huurdersparticipatieraad Trivire

Blaauwweg 501

3328 XM Dordrecht

Email: info@participatieraad-trivire.nl

 

Secretariaat:

Huurdersparticipatieraad Trivire

Bleijenhoek 31

3311 TA Dordrecht

Email: info@participatieraad-trivire.nl

 Websiteontwikkeling Aktec-Internettoepassingen Dordrecht | © Huurderparticipatieraad Trivire 2022